Servírování a výdej ChafingyHENDI, HOŘLAVÁ PASTA 1 x 4 kg

HENDI, HOŘLAVÁ PASTA 1 x 4 kg

Chcete poradit? Zavolejte 606 600 170

Naše doporučení

Hořlavá pasta vyrobená z přírodního (bio) ethanolu smíchaného s vodou a ztužovacím činidlem pro tuhou konzistenci nebo konzistenci gelu.
Hořlavá pasta Hendi je vyrobena s hořkou příchutí pro zabránění spolknutí.
Pro bezpečné a efektivní zahřívání (např. chafingů) důrazně doporučujeme použití ve speciálních hořácích.

Kat. č.: 190401
Hendi
Rychlost ohřevu je stejná pro všechny druhy past, je však závislá na velikosti plamene, který je určen otevřením víka hořáku.
Značka “Blaze” má kratší, intenzivnější hoření, doporučujeme ji pro použití okolo 2 hodin nutného ohřevu.
Značku “Hendi” doporučujeme pro dobou ohřevu delší než 3 hodiny.
Obě pasty hoří bez sazí a zápachu.
Kartuše a plechovky bez speciálních držáků paliva bývají během použití velmi horké, což zvyšuje riziko popálení, pokud nejsou umístěny uvnitř držáku paliva. Nebezpečí popálení!
Tyto držáky paliva jsou oba součástí Hendi chafingů a je možné je koupit i samostatně.
Před použitím pasty se ujistěte, že v okolí není otevřený oheň nebo horké objekty. Hořlavá pára může snadno uniknout z nádoby.
Ujistěte se, že v palivu nejsou žádné zkondenzované kapky vody. Mohly by způsobit nebezpečné prskání a stříkání paliva.
Palivo zapalte až v momentě, kdy je plechovka umístěna v držáku paliva.
Plameny jsou většinou zcela modré, což je činí při osvětlení hůř neviditelné. Doporučujeme opatrnost.
Palivo vždy zhasínejte uzavřením víka držáku paliva.
Opětovné plnění: Vždy se ubezpečte, že je plechovka i držák paliva zcela vychladlý.Před plněním vyjměte plechovku z držáku.
Skladování: Palivo vždy skladujte v uzavřených nádobách na tmavém a dobře větraném místě s teplotou pod 20 °C.
Pro skladování většího množství paliva je potřeba se řídit místními nařízeními.
Při dodržení výše uvedených instrukcí je riziko nehody minimální.
V případě vzniku malého požáru: Použijte hasící roušku (nebo velkou mokrou roušku) k přikrytí ohně a zabránění přístupu kyslíku.
V případě vzniku požáru oblečení nebo popálení těla: Použijte hasící roušku nebo práškový/CO2 hasící přístroj. Nikdy se nepokoušejte uhasit oheň malou utěrkou. Palivo se rozšíří, což ještě zvětší plameny.
Po uhašení ohně chlaďte popálené místo nejméně 15 minut, dokud nedorazí lékařská pomoc. Oblečení nechte na místě, neodstraňujte jej. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Dostupnost: Vyprodáno
450 Kč
545 Kč s DPH
545
Výrobci
Kontakt

Sídlo a kancelář    

Sklad

Gastro-Eis-Technik CZ
Bělohorská 77
Praha 6 - Břevnov
Tel: 220 511 952

Nádražní 272
Hostivice
Tel: 725 346 222